Wat Puttabenjapon
Kloster der Thailändischen Waldtradition
 


Unser Abt: Phra Ajahn Tiva Abhakaro
seit 59 Jahren Mönch
(z. Zt. in Thailand)


 

Phra Ajahn Veerasak
(Luang Pie Leck)
 seit 25 Jahren Mönch

Phra Ajahn Nakrop

(Luang Pie Thong)
seit 14 Jahren Mönch

Bhante Kheminda

seit 6 Jahren ordiniert

 

 

Einladung zum Vesakh Fest
27.05.18 ab 10 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Am Herrngarten 19
63654 Vonhausen / Büdingen


ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ทางวัดได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ Dorfgemeinschaftshaus, Am Herrngarten 19, 63654 Vonhausen (Büdingen)
 
กำหนดการ
 
10.00 น. เริ่มบิณฑบาตร (พระ 2 รูป, เณร 1 รูป)
 
(ให้นำข้าวสวย ข้าวสุกใส่บาตร..สำหรับอาหารที่่นำ 
มาร่วมถวายพระ ให้นำไปจัดไว้ที่โต๊ะรับอาหารรอ 
ถวายพร้อมกัน)
11.20 น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า แผ่เมตตา รับศีล ฟังธรรม
สวดพุทธมนต์ แห่ต้นผ้าป่าสามัคคี ถวายผ้าป่า 
ไทยทาน รับพร เวียนเทียน
 
13.39 น. จบลงด้วยการร่วมปิดทอง 
พระพุทธเมตตามหามงคล
 
(จะมีการให้ทุกคนได้ร่วมบูชาแผ่นทองปิดองค์หลวงพ่อพระพุทธเมตตามหามงคล)
 
Spendenquittungen verschickt
Die Zuwendungsbescheinigungen für das Jahr 2017 wurden versendet.

Wir bitte zu beachten, das Bescheinigungen nur an diejenigen gesandt werden, die eine Angefordert haben, indem sie auf dem bereitgelegten Spenden-Umschlag, Spendenquittung erwünscht mit Ja angekreuzt haben und ihren Name und Adresse in Deutsch drauf schrieben.

Update: Es sind schon Briefe zurückgekommen, da die Adressen nicht stimmen. 
 
Stellungnahme


 
Zu den zum Teil wütenden Briefen und Mails die wir wegen des Mitgliedsbeitrages erhalten haben, ist folgendes zu sagen:
 
Als neuer Vorstand, Wahl Mai 2017, hatten wir uns von einem auf Vereinsrecht spezialisiertem Rechtsanwalt in Frankfurt beraten lassen, der uns mitteilte, dass wir als Vorstand per Gesetz verpflichtet sind die Mitgliedsbeiträge einzuziehen, wie wir in unseren vorherigen Schreiben schon mitgeteilt haben.
 
Auf der Mitgliederversammlung am 21. Mai 2017, auf der wir gewählt wurden, wurde von den anwesenden Mitgliedern eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen - demnach kann keiner sagen, dass er nichts vom Mitgliedsbeitrag wusste.
 
Wir wissen ,dass einige von Ihnen größere Beträge Spenden. Für diese sind wir dankbar und ohne sie könnten wir weder das Kloster noch den Verein am Leben erhalten. Jedoch hat jedes Mitglied irgendwann mal einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt und unterschrieben. Auf diesem Antrag waren auch die zu dem Zeitpunkt gültigen Mitgliedsbeiträge aufgeführt. Der Mitgliedsbeitrag ist in der Satzung des Vereins von den Gründungsmitgliedern als §11 festgeschrieben und wurde bei bisherigen Satzungsänderungen nicht geändert.
 
Da ein vorheriges Mitglied sich weigert uns die Vereinsakten aus seiner Zeit auszuhändigen, können wir leider nicht ersehen, wer tatsächlich einen Antrag unterschrieben oder wer bereits gekündigt hat.
 
Uns wurde gesagt, dass früher Personen, die regelmäßig gespendet haben, einfach als Mitglieder geführt wurden. Dies ist nicht rechtmäßig! Es können nur natürliche oder juristische Personen Mitglieder sein, die einen Antrag ausgefüllt haben und dieser muss vom Vorstand angenommen werden. Auch wurden Mitgliedsbeiträge mit gezahlten Spenden verrechnet, was ebenso nicht erlaubt ist. Deswegen müssen wir leider jeden anschreiben, egal ob Sie 5,- € oder 500,- € gespendet haben, solange Sie bei uns als Mitglied gelistet sind (siehe unten).
 
Sollten wir von Ihnen Geld fordern bzw. gefordert haben obwohl sie nie Mitglied waren, tut uns das sehr leid.
 
Hier eine Bitte: Sollten Sie kein Mitglied sein, teilen Sie es uns das umgehend mit!
Am besten per Mail, gerne auch per Fax, Brief oder LineApp. Danach werden Sie auch keine weitere Post mehr von uns erhalten – versprochen!

 
Für die jetzige Administration gilt: Unser lieber P'Nehn liebt Papier - er heftet alle Briefe und E-Mail chronologisch mit Eingangstempel ab und alle unserer Antwortschreiben werden angeheftet.
Trotzdem kann es immer wieder mal zu Pannen kommen, da er meist allein im Büro ist und aufgrund seiner Behinderung nicht immer so leistungsfähig ist, wie er gern sein würde.
An dieser Stelle würden wir gerne darauf hinweisen, dass jeder uns gerne unterstützen kann, indem er aktiv mithilft, sei es nun bei Büroarbeiten, Telefondienst oder Staubsaugen. Zurzeit hängt alles an unseren beiden Mönchen und den zwei Laien, die im Vorstand verblieben sind, wovon eine durch schwere Krankheit ausfällt.
 
Zum Verfahren:
Wir erhielten eine Excel-Datei mit über 8000 Einträgen in der Mitglieder, Spender und jeder der jemals Schriftverkehr mit dem Kloster hatte, eingetragen wurde. Seit April dieses Jahres versucht nun unser P'Nehn diese Datei zu entwirren. Es wurde eine Datenbank erstellt mit allen Personen die neben einer Ordnungsnummer, auch eine Mitgliedernummer und /oder ein Mitgliedsbeitrag zugewiesen wurde.
 
Diese Mitgliedsbeiträge wurden durch Zahlenwerte, in Höhe der zu dem Jahr geltenden Mitgliedsbeitrags ersetzt. Mitgliedsnummer ohne diese Zuordnung erhielten den einfachen Beitragssatz. Daraufhin wurden Serienbriefe über Word erstellt und gedruckt.
Jeder Brief wurde dann per Hand gefalzt, eingetütet und eine Briefmarke drauf geklebt.
 
Wer bis zum 28.02.2018 nicht bezahlt hat, bekommt automatisch eine Zahlungsaufforderung nach dem 12. März. Sie haben bei der Magha Puja am 11.03.2018 am Info-Tisch die Gelegenheit mit uns direkt zu sprechen.
 
Da uns nicht alle Namen geläufig sind - viele kennen wir nur unter ihren Spitznamen – darf bitte niemand diese Schreiben persönlich nehmen!
Nochmalige Bitte: Wenn Sie kein Mitglied, sagen Sie uns das!
 
 
 
Mit Metta
Ihr Vorstand
Eine Ära geht zu Ende...
    ...und eine neue beginnt.

Wir nehmen Abschied von Langenselbold. Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, doch war es in Anbetracht der jetzigen Situation die einzig richtige Lösung. Wir sahen die Zukunft des Klosters am aktuellen Standort besonders in finanzieller Hinsicht gefährdet.
 
Als Buddhisten wissen wir, dass alles unbeständig ist und dass wir nicht anhaften sollen, denn Anhaften kreiert Leiden. Und dennoch ruft dieser Abschied auch ein wenig Wehmut hervor. Wir haben viel zusammen erlebt und tragen die schönen Momente unserer gemeinsamen Zeit tief in unseren Herzen. Wir danken allen, die uns bis hierhin getragen haben und begrüßen alle, die uns in Zukunft begleiten wollen. Ein ganz besonderes Dankeschön an alle unsere fleißigen Helfer der Vergangenheit und der Gegenwart – ihr seid unsere Engel, ohne die wir nie soweit gekommen wären. 
 
Auch möchten wir es uns nicht nehmen lassen, der Familie Bünnecke für ihre langjährigen Verdienste zu danken und ihr alles Gute für die Zukunft zu wünschen.
 
Was vielleicht noch nicht alle wissen: 
 
Ein Teil unserer Gemeinschaft ist im Begriff, ein weiteres Kloster zu gründen. Wir freuen uns, dass nun noch mehr im Buddhismus Zuflucht Suchenden die Lehre des Erhabenen Buddha durch unseren Abt Luang Bu Tiva übermittelt werden kann. Wir haben auf der letzten außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen, dass wir unsere Buddhafigur Luang Por Sai unserem Abt für das neue Kloster spenden. Wir hoffen natürlich, dass wir uns auch in Zukunft noch weiterhin gegenseitig unterstützen und helfen.
 
Wir wünschen euch allen, dass ihr frei bleibt von körperlichen und geistigen Leiden. Mögt ihr alle glücklich sein!
 
Sathu, Sathu. Sathu
 
Mit Metta
 
Petra Askew
Schriftführerin
 
เมื่อยุคสมัยหนึ่งถึงวาระสิ้นสุดลง...
...และอีกยุคสมัยหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้น
 
เราขอกล่าวอำลาลังเงนเซลโบลด์ การตัดสินใจย่างก้าวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราเลย หากแต่เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ในขณะนี้แล้ว จะเห็นว่าเป็นหนทางออกทางเดียวที่ถูกต้อง เราได้มองเห็นว่า สถานการณ์ในอนาคตของวัดเรา ณ ที่ตั้งปัจจุบันนั้น จะไม่ราบรื่นแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับด้านการเงิน
 
ในฐานะชาวพุทธทั้งหลาย เรารู้ดีว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยง และเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด เพราะการยึดถือย่อมก่อให้เกิดทุกข์ แต่กระนั้นก็ตาม การอำลาในครั้งนี้ก็ยังทำให้รู้สึกใจหายบ้างอยู่ดี เราได้มีโอกาสได้ทำบุญปฏิบัติธรรม ทำกิจกรรมร่วมกันมากมายหลายครั้ง และเราจะจดจำเวลา ประสบการณ์ที่ดีๆ ที่ได้มีร่วมกันนี้ไว้ในความทรงจำ ในหัวใจของพวกเราตลอดไป เราขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจอุ้มชูประคับประคองเราให้เดินมาจนถึงวันนี้ และขอกล่าวยินดีต้อนรับทุกๆ ท่าน ที่จะเดินร่วมทางไปกับเราอีกต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือทางวัด ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พวกท่านเปรียบเสมือนนางฟ้าเทวดาของเรา เพราะหากไม่มีพวกท่านแล้ว เราคงไม่มีโอกาสที่จะก้าวมาไกลได้ถึงขนาดนี้
 
อีกทั้งเราก็อยากถือโอกาส กล่าวคำขอบคุณต่อครอบครัวบึนเนคเคอ สำหรับคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้เป็นเวลาหลายปีทีเดียว และขออวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเทอญ 
 
สิ่งที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ คือ
 
ส่วนหนึ่งของผู้มีจิตศรัทธาวัดได้กำลังเริ่มดำเนินการสร้างวัดใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ต่อไปในอนาคต ผู้แสวงหาธรรมะที่พึ่งในพระพุทธศาสนา จะได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าจากท่านเจ้าอาวาส หลวงปู่ทิวาของเรา ในการประชุมวิสามัญสมาชิกครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ลงมติว่า ยกหลวงพ่อใสให้กับท่านเจ้าอาวาสของเราเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดแห่งใหม่นี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อีกทั้งในอนาคตเราจะร่วมมือสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป 
 
เราขออวยพรให้ทุกท่าน ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขกายสบายใจเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ
 
เรียนมาด้วยเมตตาธรรม
Petra Askew
เหรัญญิก


Ein Wort zum Mitgliedsbeitrag:
 
Das Entrichten eines Mitgliedsbeitrages wurde von den Gründungsmitgliedern beschlossen und in der Satzung festgelegt. Da es in den vergangenen Jahren versäumt wurde, diesen einzuziehen, mussten wir das nun laut unserem beratenden Anwalt für mehrere Jahre nachholen. Das tut uns sehr leid, aber wir hatten keine Wahl, da einem unter solchen Umständen die Gemeinnützigkeit weggenommen werden kann und man dann wiederum als Verein Gefahr laufen könnten, für die letzten 10 Jahre Steuern nachzahlen zu müssen. 
 
Wir planen, die jetzige Satzung umzuschreiben und den Mitgliedsbeitrag komplett herauszunehmen. Für das kommende Jahr war dies leider zu spät, ganz besonders vor dem Hintergrund, dass bei der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung bereits für einen erhöhten Beitrag von den anwesenden Mitgliedern abgestimmt wurde.
 
Des Weiteren wurden auch Spender aufgefordert, Mitgliedsbeitrag zu zahlen, was auf einen Fehler in der Datenbank zurückzuführen ist. Wir bitten vielmals um Entschuldigung.
 
Allen Mitgliedern, Spendern und Helfern möchten wir
an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich
Dankeschön sagen !!!
 
Mit Metta
Vorstand Benjapon Buddhistische Gemeinschaft e.V.


คำชี้แจงเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาชิกสมาคม 
 
อันเกี่ยวกับการที่ต้องจ่ายค่าบำรุงสมาชิกนั้น เป็นผลมาจากการที่คณะผู้ก่อตั้งสมาคมได้ตกลงและกำหนดไว้ในระเบียบของสมาคม แต่เนื่องจากในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีการติดตามทวงถามเรียกเก็บค่าสมาชิก เราจึงจำต้องมีการทวง เรียกเก็บย้อนหลังเป็นเวลาหลายปี ตามที่ทนายความให้คำแนะนำปรึกษามา เราต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง แต่เราไม่มีเลือกอื่น เพราะไม่เช่นนั้น เราอาจถูกเพิกถอนไม่ให้เป็นสมาคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอีกต่อไป และในฐานะสมาคม อาจเสี่ยงที่จะต้องจ่ายภาษีย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปีอีกด้วย
 
เราได้หารือกันว่า จะแก้ไขระเบียบสมาคมฉบับปัจจุบันเสียใหม่ และจะคัดเรื่องค่าสมาชิกสมาคมออกเสียทั้งสิ้น แต่สำหรับปีหน้านั้นมันสายไปเสียแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเมื่อคำนึงถึงว่า ในการประชุมสมาชิกสามัญประจำปีที่ผ่านมา สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้มีมติให้เก็บค่าสมาชิกที่สูงกว่าเดิมอีกด้วย
 
และนอกเหนือจากนั้นแล้ว ยังได้มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกจากผู้ร่วมบริจาคทั่วไปอีกด้วย อันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดในระบบฐานข้อมูล เราต้องขออภัยทุกท่านอีกครั้ง 
 
อนึ่ง เราขอขอบคุณสมาชิก ผู้ร่วมบริจาค และผู้ช่วยเหลือสนับสนุนทุกท่าน เป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วย
 
เรียนมาด้วยเมตตาธรรม
ประธาน สมาคมวัดพุทธเบญจพล
 
Tägliches Programm

10:00 Uhr   (Sonntags ab 10:30 Uhr)
                   Morgen-Rezitation (Suatmon)
                   Alle-Güte-Meditation

10:30 Uhr   Essensspende an die Mönche

18:00 Uhr   Abend-Rezitation (Suatmon)
                   Alle-Güte-Meditation
Meditation mit Carina
13 - 15 Uhr
Sonntag, 11.02.18
Sonntag, 11.03.18
Sonntag, 08.04.18
Sonntag, 06.05.18
Sonntag, 10.06.18
Sonntag, 08.07.18
Sonntag, 05.08.18
Sonntag, 16.09.18
Sonntag, 07.10.18
 


 

 

 

 Termine | Buddhismus | Meditation | Downloads | Bilder | Über uns | Kontakt

 

 

Spendenkonto
VR Bank Main Kinzig eG, IBAN: DE12 5066 1639 0002 6141 97, BIC: GENODEF1LSR 
 


Stand: 23.12.2017

 

Vereinsangaben nach § 5Telemediengesetz TMG:

Buddhistisches Kloster "Wat Puttabenjapon", Träger: Benjapon Buddhistische Gemeinschaft e. V.,

eingetragen ins Vereinsregister im Amtsgericht Hanau AZ: 41VR1274,

gemeinnützig anerkannt vom Finanzamt Hanau, Steuernummer 25054020, letzter Freistellungsbescheid vom 03.06.2015


Wat Puttabenjapon, Tränkweg 7, 63699 Kefenrod, Telefon 06049 - 9521978
 

E-Mail: mail@wat-p.de, Internet: www.wat-p.de, www.wat-puttabenjapon.de

für den Inhalt der Seite verantwortlich: Nakrop Muakerd, 1. Vorsitzender, Adresse siehe oben